You are here: home> Ireo fanampiana mety...> Commande Mode

Commande Mode

Ny commande /mode angamba no tena ampiasaintsika betsaka indrindra. Koa ireto ny paramètres miaraka amin'ny commande mode


Ireto ohatra ny mode mahazatra

Ny fomba hampiasana azy dia

/mode chan mode ps

ohatra

/mode #serasera +b koto

 

1. Mampiditra ban

/mode #serasera +b koto

Io dia mi-ban ny pseudo koto fotsiny ao amin'ny canal #serasera. Io dia tsy mitovy amin'ny !kb koto izay mi-ban ny ip an'i koto

2. Manala ban

/mode #serasera -b koto

Mazava fa rehefa atao - no eo alohan'ilay parametre-n'ny mode dia manala izy izay. Io izany dia manala ny ban-n'i koto

3. Exception

/mode #serasera +e rabe

Io dia manome alalana an'i rabe hiditra ao amin'ny #serasera na dia banni aza ny ip-ny. Ohatra hoe nitovy ip izy sy i koto ka banni tamin'ny !kb ny ip-n'i koto. I rabe kosa rehefa atao an'io mode io dia tafiditra foana.

4. Manala exception

/mode #serasera -e rabe

Rehefa tiana hitovy amin'ny rehetra amin'izay i rabe dia esorina ny exception.

Mbola misy hafa koa fa mety tsy mahaliana loatra